0 รายการ
 
 
 
 

เครื่องวัดความดันโลหิตอิเล็กทรอนิกส์ ยี่ห้อ YUWELL

เครื่องวัดความดันโลหิตอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น YE660 4 รุ่น

เครื่องวัดความดันโลหิตอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น YE660B 
หมายเลขใบอนุญาต ฆพ. 1485/2565 หมายเลขใบอนุญาต อย. 652220000743

เครื่องวัดความดันโลหิตอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น YE660D 
หมายเลขใบอนุญาต ฆพ. 1682/2565 หมายเลขใบอนุญาต อย. 652220000743

เครื่องวัดความดันโลหิตอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น YE660E 
หมายเลขใบอนุญาต ฆพ. 1492/2565 หมายเลขใบอนุญาต อย. 652220000743

เครื่องวัดความดันโลหิตอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น YE660F 
หมายเลขใบอนุญาต ฆพ. 594/2565 หมายเลขใบอนุญาต อย. 652220000743

รายละเอียดสินค้า

สำหรับตรวจวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นชีพจร หน้าจอ LCD ที่แสดงตัวเลขการวัดค่าความดันโลหิตขนาดใหญ่ อ่านค่าได้อย่างชัดเจนสามารถใช้ตรวจวัดความดันได้ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล

การรับประกัน

 • รับประกันสินค้า 5 ปี (ทั้ง 4 รุ่น) จากการใช้งานปกติ
 • บริการจัดส่งฟรี ทั่วไทย

เครื่องวัดความดันโลหิตอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น YE660B

ราคา 775 บาท

คุณสมบัติสินค้า

 • หน้าจอแสดงผล LCD พร้อมแสดงวันที่และเวลา
 • มีระบบแจ้งเตือนความถูกต้องในการใช้ผ้าพันแขน แจ้งเตือนหากมีการเคลื่อนไหวขณะวัด และสามารถแจ้งเตือนความผิดปกติของการเต้นหัวใจ
 • เก็บข้อมูลการวัดได้สูงสุดจำนวน 74 กลุ่ม
 • แสดงค่าเฉลี่ยการการตรวจวัด 3 ครั้งล่าสุด
 • มีระบบปิดอัตโนมัติในกรณีไม่ได้ใช้งานภายใน 2 นาที
 • ผ้าพันต้นแขนที่สามารถวัดได้ 22-32 เซนติเมตร
 • สามารถวัดค่าความดันโลหิตได้ตั้งแต่ 0 - 300 มิลลิเมตรปรอท
 • สามารถวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจได้ระหว่าง 40 - 200 ครั้ง/นาที
 • ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA 4 ก้อน

ขนาดของสินค้า

 • ตัวเครื่องขนาด 12 x 10 x 6.9 ซม..
 • น้ำหนักสินค้า 252 กรัม

สินค้าประกอบด้วย

 • เครื่องวัดความดันโลหิตอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น YE660B จำนวน 1 เครื่อง
 • ผ้าพันแขน 22-32 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น
 • สาย USB CABLE จำนวน 1 ชิ้น
 • แบตเตอรี่ขนาด AA 4 ก้อน จำนวน 1 ชุด
 • คู่มือการใช้งาน จำนวน 1 ชุด

เครื่องวัดความดันโลหิตอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น YE660D

ราคา 790 บาท

คุณสมบัติสินค้า

 • แสดงผลการวัดได้ทั้งความดันโลหิตและอัตราการเต้นชีพจร
 • จอแสดงผลดิจิตอลแบบ LCD
 • สามารถเก็บข้อมูลการวัดได้สูงสุด 90 ค่า
 • มีระบบแจ้งเตือนความถูกต้องในการใช้ผ้าพันแขน
 • สามารถแจ้งเตือนความผิดปกติของการเต้นหัวใจ
 • มีระบบแจ้งเตือนหากมีการเคลื่อนไหวขณะวัด
 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ก่อนและแบตเตอรี่หมด
 • ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA 4 ก้อน
 • ผ้าพันต้นแขนที่สามารถวัดได้ 22 ถึง 32 เซนติเมตร
 • แสดงค่าเฉลี่ยการวัด 3 ครั้งล่าสุด
 • ความคลาดเคลื่อน ความดัน +/- 3 mmHg(+/- 0.4kPa) อัตราชีพจร 5%
 • เครื่องปิดอัตโนมัติภายใน 3 นาที หากไม่มีการใช้งานใดๆ

ขนาดของสินค้า

 • ตัวเครื่องขนาด 12.7 x 9.3 x 7.4 ซม.
 • น้ำหนักสินค้า 300 กรัม

สินค้าประกอบด้วย

 • เครื่องวัดความดันโลหิตอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น YE660D จำนวน 1 เครื่อง
 • ผ้าพันแขน จำนวน 1 ชิ้น
 • สาย USB CABLE จำนวน 1 ชิ้น
 • แบตเตอรี่ขนาด AA 4 ก้อน จำนวน 1 ชุด
 • คู่มือการใช้งาน จำนวน 1 ชุด

เครื่องวัดความดันโลหิตอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น YE660E

ราคา 789 บาท

คุณสมบัติสินค้า

 • แสดงผลการวัดได้ทั้งความดันโลหิตและอัตราการเต้นชีพจร
 • ฟังก์ชันแจ้งเตือนหากมีการเคลื่อนไหวขณะวัด
 • ฟังก์ชันแจ้งเตือนความถูกต้องในการใช้ผ้าพันแขน
 • ระบบแจ้งเตือนภาวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ
 • หน้าจอแสดงผล LCD
 • เก็บข้อมูลการวัดได้สูงสุด 99 บันทึก
 • รอบวงแขนที่สามารถวัดได้ 22 ถึง 45 เซนติเมตร
 • แสดงค่าเฉลี่ยของผลการวัด 3 ครั้งล่าสุด
 • เครื่องจะปิดอัตโนมัติภายใน 3 นาที หากไม่มีการใช้งานใดๆ
 • มีเสียงอธิบายระหว่างการใช้งาน (เสียงภาษาไทย)
 • กันน้ำและกันฝุ่น IP20
 • ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA 4 ก้อน

ขนาดสินค้า

 • ตัวเครื่องขนาด 12.7 x 9.3 x 7.4 ซม.
 • น้ำหนักสินค้า 267 กรัม

สินค้าประกอบด้วย

 • เครื่องวัดความดันโลหิตอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น YE660E จำนวน 1 เครื่อง
 • ผ้าพันแขน จำนวน 1 ชิ้น
 • สายไฟ AC จำนวน 1 ชิ้น
 • แบตเตอรี่ขนาด AA 4 ก้อน จำนวน 1 ชุด
 • คู่มือการใช้งาน จำนวน 1 ชุด

เครื่องวัดความดันโลหิตอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น YE660F

ราคา 1,490 บาท

คุณสมบัติสินค้า

 • แสดงผลการวัดได้ทั้งความดันโลหิตและอัตราการเต้นชีพจร
 • จอแสดงผลดิจิตอลแบบ LCD(Backlit)
 • ประเภทกันน้ำกันฝุ่น IP22
 • เก็บข้อมูลการวัดได้สูงสุด 90 บันทึก
 • ฟังก์ชันแจ้งเตือนหากมีการเคลื่อนไหวขณะวัด
 • ฟังก์ชันแจ้งเตือนความถูกต้องในการใช้ผ้าพันแขน
 • มีเสียงอธิบายระหว่างการใช้งาน
 • เสียงพูดภาษาไทย
 • ระบบแจ้งเตือนภาวการณ์เต้นของหัวใจผิดปกติ
 • สามารถวัดค่าความดันโลหิตได้ในช่วง 0 ถึง 300 มิลลิเมตรปรอท
 • สามารถวัดค่าอัตราการเต้นของชีพจรได้ในช่วง 40 ถึง 200 ครั้งต่อนาที
 • ผ้าพันข้อมือที่สามารถวัดได้ 22 ถึง 45 เซนติเมตร
 • ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA 4ก้อน

ขนาดสินค้า

 • ตัวเครื่องขนาด 13.5 x 9.8 x 7.2 ซม.
 • ขนาดสายพันต้นแขน 22 – 45 ซม.
 • น้ำหนักสินค้า 267 กรัม

สินค้าประกอบด้วย

 • เครื่องวัดความดันโลหิตอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น YE660F จำนวน 1 เครื่อง
 • ผ้าพันแขน จำนวน 1 ชิ้น
 • สายไฟ AC จำนวน 1 ชิ้น
 • แบตเตอรี่ขนาด AA 4 ก้อน จำนวน 1 ชุด
 • คู่มือการใช้งาน จำนวน 1 ชุด

คำเตือนและข้อควรระวัง

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ อย่าใช้เครื่องภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากรับประทานอาหาร สูบบุหรี่ ดื่มไวน์หรือกาแฟ(ชาดำ) อย่าวัดหลังจากเล่นกีฬาหรืออาบน้ำ อย่าพูด ขยับ เขย่าแขน หรืองอนิ้วขณะวัด หากเส้นรอบวงแขนอยู่นอกค่าที่กำหนด ค่าการวัดอาจจะคลาดเคลื่อน โปรดแจ้งหากเครื่องทำงานหรือเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติ

หมายเหตุ

อย่าวินิจฉัยด้วยการใช้เครื่องวัดนี้ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

คำชี้แจ้ง

หากไม่ได้จัดเก็บเครื่องวัดความดันโลหิตไว้ในอุณหภูมิและความชื้นที่หมาะสม อาจะทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องไม่เป็นไปตามคุณลักษณะ

ความแตกต่างระหว่างเครื่องวัดความดันโลหิตอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 4 รุ่น
?
รุ่น YE660B กับ รุ่น YE660D ผ้าพันต้นแขนที่สามารถวัดได้ 22cm - 32cm ไซส์ M แต่  รุ่น YE660E กับ รุ่น YE660F ผ้าพันต้นแขนที่สามารถวัดได้ 22cm - 45cm ไซส์ L
รุ่น YE660B กับ รุ่น YE660D ไม่มีระบบกันฝุ่น แต่ รุ่น YE660E กับ รุ่น YE660F มีระบบกันฝุ่น
รุ่น YE660B กับ รุ่น YE660D ไม่มีอะแดปเตอร์ มีสาย USB อย่างเดียว แต่ รุ่น YE660E กับ รุ่น YE660F มีอะแดปเตอร์ 
รุ่น YE660B กับ รุ่น YE660D ไม่มีเสียงพูดอธิบาย จะมีแต่แจ้งเตือน แต่ รุ่น YE660E กับ รุ่น YE660F มีเสียงพูดอธิบายภาษาไทย
รุ่น YE660B รุ่น YE660D และ รุ่น YE660E หน้าจอขาวดำปกติ แต่รุ่น YE660F จะเป็นหน้าจอส้มที่สามารถมองเห็นตอนกลางคืนได้ชัด
รุ่น YE660B เก็บข้อมูลการวัดได้ 74 บันทึก รุ่น YE660D กับ YE660F เก็บข้อมูลการวัดได้ 90 บันทึก ในขณะที่ รุ่น YE660E เก็บข้อมูลการวัดได้ถึง 99 บันทึก

775 บาท

 
 

หมวดหมู่สินค้า ใกล้เคียง


วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

1.เลือกสินค้าที่ต้องการ

2.บันทึกภาพสินค้าที่ต้องการหรือคัดลอก Link หน้าสินค้าที่ต้องการ

3.Add Line ID: amogeneva หรือแสกนคิวอาร์โค้ดไลน์ กดเพิ่มเพื่อนแล้วส่งรูป หรือ Link สินค้าที่ต้องการสั่งซื้อได้เลยค่ะ


ติดต่อเรา

รายละเอียด

A.M.O.Geneva
555/1 ซ.ลาดพร้าว 71 สะพานสอง
วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

: 0901558328

: 02-5144051

: medsupplythai@gmail.com

: 09.00-17.00น.